Algemene voorwaarden

Legaliteit.

Dames / heren en bedrijven kunnen bij Escort Internationaal een gratis profiel plaatsen zie het profiel formulier

Privacybeleid.
Gegevens die wij krijgen worden niet doorgespeeld of doorverkocht aan derden.
Het is mogelijk om vanaf 21 jaar een profiel aan te vragen bij Escort Internationaal. Bij twijfel over de leeftijd kunnen wij om een kopie van je paspoort of ID-kaart vragen. Uiteraard gaan wij zeer discreet om met deze gegevens.
Aansprakelijkheid.
EscortInternationaal.nl is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaan is door het gebruik van deze website.
Ook is het in geen enkel geval mogelijk om EscortInternationaal.nl aansprakelijk te stellen voor eventuele geleden schade, gemaakte kosten etc. voortkomend uit een annulering.
Toepasselijk recht & geschillen
Deze algemene voorwaarden wordt beheerst door het Nederlands recht.
Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.
Politie & Justitie 
Indien er aangifte is gedaan van oplichting, uitbuiting, minderjarigen en/of andere criminele activiteiten zijn wij verplicht om de gegevens die bij ons beschikbaar zijn aan politie en justitie te overhandigen.